Aayatullah Akhtari Majlise Ulamae Hind Office mai

Majlise ulemai hind k office m irani wafd ka khair maqdam kiya gaya is muqe per moulana kalbe jawad naqvi aur majlise ulemai hind ka arakeen mujood rahe.sath ji Aqai Akhtari aur Aqai Almi ne muballegheen k jalse se bhi khitab kiya.

Related Images